Quy định mới về thủ tục cấp thẻ căn cước công dân sắp có hiệu lực

Thông tư số 40 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 18.11.

Tin mới nhất