Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5.2021

Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; sửa thủ tục cấp số định danh với công dân đã đăng ký khai sinh là một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5.2021.

Tin mới nhất