Làm hộ chiếu không còn phải tất tả về quê

Từ ngày 1.7, nhiều quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trong đó đáng chú ý là các quy định liên quan đến công chức, viên chức, giáo viên, người nộp thuế, cấp hộ chiếu...

Tin mới nhất