Bộ trưởng Văn hóa Brazil từ chức vì "vạ miệng"

Bộ trưởng Văn hóa Brazil Roberto Alvim đã phải từ chức vì bài phát biểu của ông chứa một câu nói bị cho là trích dẫn lời của một nhân vật của chính quyền phát xít Hitler.

Tin mới nhất