Đại hội XIII hoạch định cách thức đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

Phóng viên tờ People’s World đã có chia sẻ về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên mọi phương diện trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin mới nhất