Cố diễn viên Bùi Cường được xét trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Nghệ sĩ Ưu tú có tên trong danh sách hồ sơ đang chờ lấy ý kiến lần cuối trước khi trao danh hiệu.

Tin mới nhất