Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Hội Nông dân tỉnh Hải Dương

Chiều 9.12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tin mới nhất