Đoàn nữ đại biểu Quốc hội khảo sát, làm việc tại Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao những hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sự phát triển của tỉnh Hải Dương.

Tin mới nhất