THÔNG BÁO

Vừa qua, Báo Hải Dương tiến hành rà soát công tác kế toán, tài chính, phát hiện một số khoản phải thu, phải trả không rõ đối tượng.

Tin mới nhất