Những đảng viên xuất sắc

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ tặng bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin mới nhất

Tin tức

Sự kiện nổi bật ngày 7.2

Sự kiện nổi bật ngày 7.2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và cơ quan của Quốc hội là sự kiện nổi bật ngày 7.2.

Xây dựng Đảng - chính quyền

Những đảng viên xuất sắc

Những đảng viên xuất sắc

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ tặng bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Làm theo gương Bác

Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

Luận điểm "văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.