Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển,” Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã hoàn thành các chương trình được Đại hội thông qua.

Tin mới nhất

Chính trị

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển,” Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã hoàn thành các chương trình được Đại hội thông qua.

Hội nhập

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động của Liên hợp quốc

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động của Liên hợp quốc

Việt Nam sẽ tham gia bỏ phiếu ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 7.6 sau khi được nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc nhất trí đề cử.

Cùng bàn luận

Hiến kế và tiếp thu

Hiến kế và tiếp thu

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.”