Thiết lập, kết thúc vùng cách ly y tế một số khu vực ở TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn

Ngày 3.12, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly, kết thúc cách ly y tế với một số khu vực thuộc TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn.

Tin mới nhất