Hai tập tiểu thuyết lịch sử xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bằng tư duy chính trị nhạy bén, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã khắc họa thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh  qua 2 tập của bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm".

Tin mới nhất