'Historiai' - sách sử của Herodotus được dịch sang tiếng Việt

Tác phẩm cung cấp thông tin về lịch sử, địa lý, phong tục, văn hóa những tộc người cổ đại ở Địa Trung Hải, Bắc Phi, Trung - Cận Đông.

Tin mới nhất