Thương nhớ một tài hoa

Bây giờ, con người đa tài ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng, để lại bao tiếc thương cho người thân, bạn bè và công chúng...

Tin mới nhất