Thanh mát bột sắn dây Tân Lập Văn Đức

Không chỉ ở Kinh Môn, tại Chí Linh cũng có sản phẩm bột sắn dây ngon mát với thương hiệu sắn dây Tân Lập Văn Đức.

Tin mới nhất