Tổ chức các nghi lễ ở Côn Sơn - Kiếp Bạc an toàn, trang trọng

Năm nay tỉnh Hải Dương không tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, chỉ tổ chức một số nghi lễ truyền thống, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Tin mới nhất

Di tích

Độc đáo kiến trúc nghè Giám

Độc đáo kiến trúc nghè Giám

Thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, đến nay nghè Giám ở xã Định Sơn (Cẩm Giàng) vẫn giữ được kiến trúc nghệ thuật độc đáo sau hàng trăm năm tồn tại.

Danh nhân

Lối sống đạm bạc của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Lối sống đạm bạc của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

"Lưỡng quốc Trạng nguyên" Mạc Đĩnh Chi không chỉ nổi tiếng vì tài năng xuất chúng mà còn là vị Trạng nguyên có lối sống đạm bạc, thanh liêm.