Bắt nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí

Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí bị bắt để điều tra về việc đơn vị này đã nhận chi lãi ngoài từ OceanBank.

Tin mới nhất

An ninh trật tự

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí

Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí bị bắt để điều tra về việc đơn vị này đã nhận chi lãi ngoài từ OceanBank.

Văn bản mới

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.