Xử lý hạn chế trong thu gom rác ở các xã Cẩm Đông, Cẩm Đoài

Ngày 25.5, UBND huyện Cẩm Giàng đã yêu cầu xã Cẩm Đông khẩn trương xác định vị trí, đầu tư xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt đúng quy định bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

Tin mới nhất