Cầu chui Lai Vu đã bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ

Việc bổ sung hệ thống báo hiệu góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông khi qua cầu chui Lai Vu và đường gom tại khu vực này.

Tin mới nhất