Nông dân Cẩm Giàng thắng lớn vụ cà rốt

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong xúc tiến tiêu thụ cà rốt và những thuận lợi do yếu tố khách quan, người nông dân Cẩm Giàng đã có một vụ cà rốt bội thu.

Tin mới nhất