Vụ đông đuối sức ở Ninh Giang

Diện tích đất nông nghiệp lớn, song huyện Ninh Giang không khai thác được thế mạnh trong sản xuất vụ đông.

Tin mới nhất