Người trồng hoa Tết không còn thấp thỏm

Người trồng hoa đang hy vọng về một vụ hoa Tết thắng lợi do thực hiện các biện pháp kỹ thuật để hoa nở đúng dịp.

Tin mới nhất