​Hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng làm thủy lợi đông xuân

Vụ đông xuân 2021-2022, UBND tỉnh giao các địa phương và đơn vị khai thác công trình thủy lợi đào đắp, nạo vét hơn 1,2 triệu m3 thủy lợi đông xuân, giảm gần 12.000 m3 so với năm trước.

Tin mới nhất