Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh tổ chức hội thi tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng

Sáng 14.5, Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới nhất