[Audio] Những người lính Hải Dương nơi biên cương Đông Bắc

Ở Bình Liêu (Quảng Ninh) luôn có những chiến sĩ Hải Dương cùng đồng đội ngày đêm bám bản, góp phần xây dựng thành lũy Tổ quốc vùng Đông Bắc ngày thêm vững chắc.

Tin mới nhất