Cẩm Giàng: Kênh T5 bị ô nhiễm nghiêm trọng

Thời gian vừa qua, kênh T5 đoạn qua thị trấn Cẩm Giàng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tin mới nhất