Hải Dương - Vùng đất đa dạng sinh học

Từ lâu, Hải Dương được biết đến là vùng đất đa dạng sinh học vì có vùng núi, trung du và đồng bằng.

Tin mới nhất