Nét đẹp tục dâng chữ ở Văn miếu Mao Điền

Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, cán bộ và nhân dân huyện Cẩm Giàng lại tụ hội về Văn miếu Mao Điền, thành kính tổ chức lễ hội truyền thống để tôn vinh truyền thống giáo dục, tôn vinh khoa bảng.

Tin mới nhất