ILO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giảm tác động của COVID-19 tới việc làm

ILO Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động để chiến đấu vì việc làm thỏa đáng tại thời điểm khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng hiện nay.

Tin mới nhất