Lao động cao tuổi - tiềm năng còn bỏ ngỏ

Các ngành chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động cao tuổi; tạo môi trường phù hợp để người cao tuổi tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Tin mới nhất