Đề xuất điều kiện làm việc đối với người chưa đủ 15 tuổi

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư quy định về việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc.

Tin mới nhất