Những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Từ ngày 5.10 tới, Thông tư số 06/BLĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành.

Tin mới nhất