13 Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã xác định các nội dung công việc đột phá gắn với thực tiễn đơn vị, địa phương và nhằm khắc phục các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng công tác cán bộ...

Tin mới nhất