Phụ nữ Công an Hải Dương sôi nổi thi đua

Nhiều mô hình do phụ nữ công an Hải Dương thực hiện đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an nhân dân.

Tin mới nhất