Phần lớn các dự án khu dân cư, đô thị đều triển khai chậm

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2000 - 2020, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt, chấp thuận và cấp phép đầu tư 143 dự án khu dân cư, khu đô thị. Các dự án đã và đang triển khai với tổng diện tích hơn 2.887 ha.

Tin mới nhất

Công nghiệp

Rà soát những bất cập phát sinh trong thực hiện Luật Điện lực (sửa đổi)

Rà soát những bất cập phát sinh trong thực hiện Luật Điện lực (sửa đổi)

Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, ngành điện vẫn nỗ lực cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, bảo đảm phục vụ tốt cho thực hiện mục tiêu kép của tỉnh Hải Dương

Nông nghiệp - Nông thôn

Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới

Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 13 đã giúp thay đổi nhận thức, vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển HTX nông nghiệp, mô hình HTX kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giao thông - Đô thị

Phần lớn các dự án khu dân cư, đô thị đều triển khai chậm

Phần lớn các dự án khu dân cư, đô thị đều triển khai chậm

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2000 - 2020, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt, chấp thuận và cấp phép đầu tư 143 dự án khu dân cư, khu đô thị. Các dự án đã và đang triển khai với tổng diện tích hơn 2.887 ha.