Đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Về Cẩm Giàng những ngày này, ở khắp các vùng nông thôn, chúng tôi thấy ai cũng vui mừng xen lẫn tự hào bởi Cẩm Giàng vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM).

Tin mới nhất