Nam Sách phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2025

Xây dựng huyện Nam Sách đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2025 là một đề án quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội vừa được Đảng bộ huyện triển khai đến cấp cơ sở.

Tin mới nhất