Lỗi nhiều người mắc khi xếp hành lý

Nhiều người thường để đến ngày cuối cùng trước khi khởi hành mới đóng đồ và ít người hiểu vì sao lại cần mang theo một cây bút.

Tin mới nhất