Tái đàn vật nuôi sau Tết

Sau Tết, người chăn nuôi thường tái đàn gia súc, gia cầm. Trước khi tái đàn, bà con cần thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

Tin mới nhất