Hội chứng giảm đẻ ở gà

Hội chứng giảm đẻ trên gà ảnh hưởng đến hiệu suất đẻ trứng, giảm hiệu quả kinh tế của người nuôi.

Tin mới nhất