Tập trung làm đất, gieo cấy sớm

Toàn tỉnh đã thu hoạch xong lúa chiêm xuân, nhưng theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tiến độ làm đất vụ mùa hiện rất chậm.

Tin mới nhất