Kinh nghiệm phòng trừ đạo ôn hại lúa

Do hoạt động trở lại của khối khí lạnh phía bắc khiến thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ rét, mưa ẩm kéo dài.

Tin mới nhất