Chăm sóc gia cầm trong giai đoạn chuyển mùa

Người chăn nuôi cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe và phòng bệnh cho đàn gia cầm.

Tin mới nhất