Phòng trừ sâu cuốn lá và rầy hại lúa cuối vụ

Để giảm thiểu thiệt hại do các loài sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng, rầy nâu... gây ra, nông dân cần chú ý thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật.

Tin mới nhất