Kỹ thuật xử lý chuồng trại trước khi tái đàn nuôi lợn

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) có thể tồn tại lâu trong chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi.

Tin mới nhất