Phối hợp tuyên truyền xây dựng xã hội học tập

​Sáng 21.6, Hội Nông dân tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2019-2023.

Tin mới nhất