Người trẻ tham gia khuyến học

Gần đây, nhiều bạn trẻ trong tỉnh đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần xây dựng phong trào xã hội học tập.   

Tin mới nhất