Giúp sức cho bạn trẻ Hải Dương học hành

Tỉnh đoàn đã kêu gọi được hơn 100 triệu đồng từ nhiều tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn học tập, phát triển trở thành con người có ích.

Tin mới nhất