Giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Chỉ tiêu tuyển sinh giảm ở các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang và thị xã Kinh Môn.

Tin mới nhất