Hóa thạch cá niên đại 440 triệu năm chứa thông tin tiến hóa loài người

Những mẫu hóa thạch này cung cấp những thông tin quan trọng cho thấy cấu trúc cơ thể người có thể có nguồn gốc tiến hóa từ các loài cá cổ đại hàng trăm triệu năm trước.

Tin mới nhất