Trồng lúa ĐS1 cho lãi 61 triệu đồng/ha

Giống lúa ĐS1 có năng suất từ 6,8 - 7,2 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng Bắc thơm 7 là 1,5 tấn/ha; lãi từ 58 - 61 triệu đồng/ha...

Tin mới nhất