“Phao” cứu sinh cho thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đã trao đổi với một số trường đại học lớn và các trường cho biết sẵn sàng xét tuyển bổ sung thí sinh có điểm thi cao nhưng trượt đại học.

Tin mới nhất