Mã độc tống tiền tăng 200% tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mã độc tống tiền không phải là một nguy cơ bảo mật mới mà nó đã liên tục phát triển về số lượng cũng như mức độ nguy hại trong các năm trở lại đây.

Tin mới nhất