Đức nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ với Việt Nam

Phía Đức bày tỏ ấn tượng với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam, nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực.

Tin mới nhất

Chính trị

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển,” Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã hoàn thành các chương trình được Đại hội thông qua.

Cùng bàn luận

Hiến kế và tiếp thu

Hiến kế và tiếp thu

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.”