Đức nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ với Việt Nam

Phía Đức bày tỏ ấn tượng với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam, nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực.

Tin mới nhất