Đại hội lần thứ III Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh

Chiều 30.12, Hội Hữu nghị Việt- Hàn tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới nhất