Xử lý hành vi bạo hành trẻ em như thế nào?

Hỏi: Thường ngày vẫn có bố mẹ đánh hoặc mắng con, tôi muốn hỏi thế nào là hành vi bạo hành trẻ em và việc đánh, mắng trẻ đến mức nào thì vi phạm pháp luật?

Tin mới nhất