Công ty nợ bảo hiểm xã hội, nhân viên có được hưởng chế độ thai sản?

Hỏi: Tôi sẽ nghỉ sinh con vào đầu tháng 6 tới nhưng công ty gặp khó khăn về tài chính nên chưa đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho tôi. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản trong thời gian nghỉ sinh con hay không?

Tin mới nhất