Tổ chức dạy thêm giữa cao điểm dịch Covid-19 bị xử lý thế nào?

Hỏi: Trong bối cảnh Chính phủ và các bộ, ngành căng mình chống dịch, ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học thì vẫn có giáo viên bất chấp 'đăng đàn' kêu gọi mở lớp dạy học thêm thì bị xử lý thế nào?

Tin mới nhất