Đòi lại tài sản chồng tặng nhân tình bằng cách nào?

Hỏi: Chồng tôi lấy tài sản chung để chu cấp, mua tài sản cho "người thứ ba" thì có trái pháp luật không? Tôi có thể làm gì để đòi lại cho gia đình?

Tin mới nhất