Xe mua trả góp, dùng giấy tờ gì để tham gia giao thông?

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Tin mới nhất