Cột đèn cao áp bị nghiêng ven đường 17B đã được dựng lại

Việc dựng lại cột đèn đã không còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tin mới nhất