Giấy phép lái xe hết hạn bao lâu thì phải thi lại?

Theo quy định, người có GPLX quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX.

Tin mới nhất