Hành vi dâm ô bị phạt như thế nào?

Nếu phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên, với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh... thì mức án từ 3 đến 7 năm.

Tin mới nhất