Quyết định thu hồi diện tích canh tác nhỏ lẻ sau giải phóng mặt bằng ở Cẩm Giàng

Các thửa đất thuộc quyền sử dụng của 9 hộ dân xã Tân Trường (Cẩm Giàng).

Tin mới nhất