[Đồ họa] Những nội dung trọng tâm lấy ý kiến nhân dân trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ 3.1.2023 và kết thúc vào ngày 15.3.2023.

Tin mới nhất