​Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 diễn ra từ ngày 1-7.10 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19".

Tin mới nhất