TP Hải Dương không tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và lớp 6

Theo nguồn tin của phóng viên báo Hải Dương, năm học 2022-2023, TP Hải Dương không tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm ngẫu nhiên đối với lớp 1 và lớp 6.

Tin mới nhất