Đại học Kiến trúc công bố phương án tuyển sinh 2020

Năm 2020, Đại học Kiến trúc tuyển 2.230 chỉ tiêu cho 19 ngành và chuyên ngành, trong đó 50 chỉ tiêu cử tuyển, bằng với năm ngoái.

Tin mới nhất