Hoàn thành tuyển sinh lớp 6 trước ngày 6.7

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021-2022 là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi quy định là 11 tuổi.

Tin mới nhất