Hạn chế tối đa giáo viên phải dạy nhiều điểm trường

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn các trường sáp nhập thực hiện một số nội dung cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tin mới nhất