Hỗ trợ 270 tỷ đồng mua quà và vé tàu, xe Tết cho công nhân

100% Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cụ thể để chăm lo Tết Kỷ Hợi cho đoàn viên, công nhân lao động.

Tin mới nhất