Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cao nhất 22 điểm 

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tất cả các ngành của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đều cao hơn 1 điểm so với năm 2019.

Tin mới nhất