Công ty TNHH Sao Vàng cảm ơn người lao động

Chiều 15.5, Công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng (Ninh Giang) phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" với nhiều hoạt động thiết thực nhân Tháng công nhân năm 2021.

Tin mới nhất

Lao động - Việc làm

Công ty TNHH Sao Vàng cảm ơn người lao động

Công ty TNHH Sao Vàng cảm ơn người lao động

Chiều 15.5, Công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng (Ninh Giang) phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" với nhiều hoạt động thiết thực nhân Tháng công nhân năm 2021.