Thanh Miện có thêm 85 phòng học mới

Năm 2019, huyện Thanh Miện đã trích ngân sách và nguồn xã hội hóa đầu tư xây dựng thêm 85 phòng học.

Tin mới nhất