[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng

Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1.1.2021.

Tin mới nhất

Lao động - Việc làm

[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng

[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng

Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1.1.2021.

Giáo dục - Tuyển sinh

Khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 12

Khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 12

Theo kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh THPT năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, dự kiến ngày 15.12, các trường THPT trong tỉnh sẽ tổ chức khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 12.