Hải Dương có 2 sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18

Hải Dương gửi 10 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, đã có 2 sản phẩm đoạt giải.

Tin mới nhất