Khi con học văn

Thấy chị Nhung vừa cầm tờ giấy đọc vừa cười ngặt nghẽo, anh Phan chồng chị hỏi:

Tin mới nhất