Đầu tư dự án sản xuất phụ kiện may mặc

Công ty TNHH Integra Trim của Hồng Kông (Trung Quốc) vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất phụ kiện may mặc.

Tin mới nhất