Mòn mỏi chờ bàn giao tài sản đấu giá

Báo Hải Dương nhận được phản ánh của ông Lê Văn Tứ ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) về việc chậm giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Tin mới nhất