Dân Thượng Vũ thắc mắc về giá bán nước sạch

Thời gian qua, người dân ở xã Thượng Vũ (Kim Thành) thắc mắc về giá bán và chất lượng nước do HTX Nước sạch Thượng Vũ (gọi tắt là HTX Thượng Vũ) cung cấp.

Tin mới nhất