Ngang nhiên lấp kênh thủy lợi

Công ty TNHH An Thành Đạt HD đã san lấp trái phép kênh tiêu thoát nước, xâm phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông và công trình thủy lợi, gây bức xúc trong nhân dân.

Tin mới nhất