Vì sao Chỉ huy trưởng quân sự phường Việt Hòa trả lại tiền hỗ trợ?

Khi bình xét hộ cận nghèo, khu 6 phường Việt Hòa (TP Hải Dương) chưa chú ý đến yếu tố thu nhập nên đã đưa gia đình Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường vào danh sách được hỗ trợ.

Tin mới nhất