Cần sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao, y tế sau khi sáp nhập xã

Xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) cần có biện pháp giải quyết phù hợp để tránh lãng phí sân vận động cũng như sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại của Trạm Y tế ở xã Hưng Thịnh cũ.

Tin mới nhất