Lùm xùm việc vay - trả 350 triệu đồng tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hồng Thái

Việc vay nợ giữa các cá nhân không rõ ràng đã dẫn tới tranh chấp, ảnh hưởng tới uy tín của Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hồng Thái (Ninh Giang).

Tin mới nhất