Nghiêm trị những kẻ trục lợi từ chế độ chính sách

Hiện nay, một số cá nhân lợi dụng chế độ chính sách, biến người lành thành thương binh, bệnh binh bị phát hiện.

Tin mới nhất