Cán bộ cấp sổ đỏ bắt buộc phải chuyển đổi công tác định kỳ

Từ ngày 6.2, cán bộ cấp sổ đỏ và một số vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường nếu đủ số năm công tác theo quy định thì bắt buộc phải định kỳ chuyển đổi công tác.

Tin mới nhất