Công ty CP Redstar Cera: Lượng hàng tồn kho lớn

Lượng gạch men tồn kho của công ty lên tới 1,6 triệu m2, tương đương 2 tháng sản xuất, trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Tin mới nhất