8 địa điểm bỏ hoang trong lòng đô thị hiện đại

Giữa những đô thị hiện đại như Paris (Pháp) hay Fukushima (Nhật Bản) vẫn tồn tại những công trình bỏ hoang, không người lui tới, bao quanh là bụi rậm, đống đổ nát.

Tin mới nhất