TP Hải Dương nỗ lực số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

TP Hải Dương đã và đang quyết liệt khắc phục khó khăn chuyển các hồ sơ, thủ tục từ bản giấy sang điện tử, giúp việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh cởi mở, thuận lợi hơn.

Tin mới nhất