Nền tảng vững chắc cho mối quan hệ bền chặt hơn nữa trong tương lai

Trong suốt 25 năm qua, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Tin mới nhất