Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước với nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân đã từ trần hồi 19 giờ 47 ngày 7.12.2018.

Tin mới nhất