Đại biểu dân cử Hải Dương trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội

Sáng 28.11, tại Ninh Giang, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hải Dương năm 2022 với chủ đề “Kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội dành cho đại biểu dân cử”.

Tin mới nhất