Bộ Công an đã giảm 35 lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng

Với việc bỏ 6 tổng cục, tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục, Bộ Công an đã giảm 35 lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương.

Tin mới nhất