Làm rõ thêm các quy định trong dự án Luật Lực lượng dự bị động viên

Chiều 11.11, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và thảo luận về dự án Luật này.

Tin mới nhất