Chí Linh thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Thành ủy Chí Linh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin mới nhất