[Infographics] Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: 80 năm lớn lên cùng đất nước

Trải qua 80 năm, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tin mới nhất