Phòng chống 'diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Tổng cục Chính trị phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tin mới nhất